Biz bilen habarlaşyň

“Dongguan Xinwang Industry Co., Ltd.”

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Aragatnaşyk1

Salgysy

ROOM 601 Tianlong Building Tangxing Road, Datangtou, Juşan jemgyýeti, Dongçeng köçesi, Dongguan, Guangdong, Hytaý

Sagatlar

Duşenbe-Juma: Irden 9-dan agşam 6-a çenli

Şenbe,Dynç güni: osedapyk

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň