Nokia Lcd

 • Nokia C2 LCD üçin duýgur ekran sanlylaşdyryjy çalyşýan bölekleri görkezýär

  Nokia C2 LCD üçin duýgur ekran sanlylaşdyryjy çalyşýan bölekleri görkezýär

  1. Ekranyň ululygy: Jübi telefonynyň ekrany diagonally, adatça dýuým (dýuým) bilen ölçelýär.Has uly ekran ölçegi has uly displeý meýdany bilen üpjün edip biler, ýöne enjamyň umumy göwrümini hem artdyrar.

  2. Çözgüdi: Ekranyň çözgüdi ekrandaky piksel sanyna degişlidir.Has ýokary çözgüt, has düşnükli we has jikme-jik şekilleri we tekstleri hödürläp biljek has köp piksel diýmekdir.Jübi telefonynyň umumy ekrany HD (HD), Full HD, 2K, 4K we ş.m.

  3. Ekranyň tehnologiýasy: Jübi telefonynyň ekrany şekilleri görkezmek üçin dürli tehnologiýalary ulanýar.Häzirki umumy ekran tehnologiýasyna LCD (LCD), organiki ýagtylyk beriji diod (OLED) we organiki däl ýagty diod (LED) girýär.Her tehnologiýanyň özboluşly artykmaçlyklary we reňk öndürijiligi, kontrast, energiýa netijeliligi we beýleki tapawutlar ýaly aýratynlyklary bar.

  4. Duýgur tehnologiýa: Häzirki zaman jübi telefonynyň ekranlary, adatça, ulanyjylar bilen enjamlaryň özara täsirini amala aşyrmak üçin sensor girişini goldaýar.Adaty sensor tehnologiýalaryna kuwwatly degmek we garşylyk görkezilýär.Kondensatoryň duýgur ekranlary, el degirmek we jest amallaryny goldaýan, duýgurlyga has duýgur.

 • Sanly gural datçiginiň komponentini çalyşmak üçin Nokia 2.4 LCD displeý + duýgur ekran

  Sanly gural datçiginiň komponentini çalyşmak üçin Nokia 2.4 LCD displeý + duýgur ekran

  1. Ekranyň ululygy: Jübi telefonynyň ekrany diagonally, adatça dýuým (dýuým) bilen ölçelýär.Ekranyň ululygy has uly displeý meýdançasyny üpjün edip biler we ulanyjylar mazmuna has gowy göz aýlap we mediýa tomaşa edip bilerler.

  2 .. Ekran tehnologiýasy: Jübi telefonynyň ekrany şekilleri görkezmek üçin dürli tehnologiýalary ulanýar.Adaty ekran tehnologiýalaryna LCD (LCD), organiki ýagtylyk beriji diod (OLED), organiki däl ýagty diod (LED) we ş.m. girýär. Her tehnologiýanyň reňk öndürijiligi, kontrast, energiýa netijeliligi we beýleki tapawutlar ýaly özboluşly artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar.

  3. Duýgurmak tehnologiýasy: Häzirki zaman jübi telefonynyň ekranlary, adatça, ulanyjylar bilen enjamlaryň özara täsirini amala aşyrmak üçin sensor girişini goldaýar.Adaty sensor tehnologiýasy kuwwatly duýgurlygy we garşylygy öz içine alýar.Kondensatoryň duýgur ekranlary, el degirmek we jest amallaryny goldaýan, duýgurlyga has duýgur.

  4. Ekrany goramak tehnologiýasy: Jübi telefonynyň ekranynyň çyzylmagyndan we zaýalanmagyndan goramak üçin öndürijiler adatça ekranda dürli gorag tehnologiýalaryny ulanýarlar.Ekrany goramagyň umumy tehnologiýalaryna Corilla Glass we beýleki ösen aýna materiallary girýär.

 • Nokia 1.4 Asyl 6.52 dýuým lomaý satuw jübi telefony ekrany sensor LCD ekrany çalyşmak

  Nokia 1.4 Asyl 6.52 dýuým lomaý satuw jübi telefony ekrany sensor LCD ekrany çalyşmak

  1. Ekran tehnologiýasy: Nokia-nyň jübi telefonynyň ekranynda LCD displeý (LCD) ýa-da organiki ýagtylyk diod (OLED) we beýleki displeý tehnologiýalary ulanylyp bilner.LCD ekrany reňkleri dikeltmekde we ýagtylykda durnukly ýerine ýetirýär, OLED ekrany bolsa has ýokary kontrast we reňk bolýar.

  2. Ekranyň ululygy: Nokia-nyň jübi telefonynyň ekrany, adatça diagonally uzynlyk bilen aňladylýan dürli modeller sebäpli dürli bolup biler.Ekranyň ululygy has giň görüş meýdançasyny we has gowy görmek tejribesini üpjün edip biler.

  3. Çözgüdi: Jübi telefonynyň ekrany, ekrandaky piksel sanyna degişlidir.Has ýokary çözgüt has jikme-jik we has düşnükli şekilleri görkezip biler.

  4. Piksel dykyzlygy: Piksel dykyzlygy ekranda bir dýuým piksel sanyny, adatça PPI (dýuým piksel) bilen görkezilýär.Pixokary piksel dykyzlygy has näzik we düşnükli şekil görkezip biler.

  5. Tehniki aýratynlyklar: Nokia-nyň jübi telefonynyň ekrany has ýokary wizual tejribe we rahatlyk üpjün etmek üçin ýokary ýagtylyk rejimi, gözüň gorag re modeimi, giň burçly tehnologiýa we ş.m. ýaly käbir tehniki aýratynlyklara eýe bolup biler.

 • LCD displeý duýgur ekran sanlylaşdyryjy komponent Nokia C10 ekrany çalyşmak üçin amatly

  LCD displeý duýgur ekran sanlylaşdyryjy komponent Nokia C10 ekrany çalyşmak üçin amatly

  1. Ekranyň hili: Nokia jübi telefonlarynyň ekrany reňkleriň peselmegini we ýagtylygyny üpjün etmek üçin LCD displeý (LCD) tehnologiýasyny ulanyp biler.Açyk we näzik şekilleri görkezmek üçin ortaça ölçeg we piksel dykyzlygy bolup biler.

  2. Ölçegi we nisbatlary: Ekranyň ululygy, adatça diagonally uzynlyk bilen görkezilen aýratyn modele görä dürli bolup biler.Has giň ekran meýdany bilen üpjün etmek üçin 18: 9 ýa-da şuňa meňzeş ululyk ýaly uzyn ekran gatnaşygy ulanylyp bilner.

  3. Görüş rahatlygy: Nokia jübi telefonlarynda has amatly görüş tejribesini üpjün etmek we gözlere ýadawlygy azaltmak üçin ýokary ýagtylyk rejimi, göz goragy tertibi we ş.m. ýaly käbir funksiýalar bolup biler.

  4. Duýgurlyk: Nokia jübi telefonlarynyň ekrany çyzuw we çydamlylygy gowulandyrmak üçin ekrany has ygtybarly we ömri ýokarlandyrmak üçin çydamly materiallary we dizaýny ulanyp biler.

  5. Batareýanyň netijeliligi: Nokia jübi telefonlary, jübi telefonynyň ulanylyş wagtyny uzaltmak üçin ekrany optimizasiýa we energiýa tygşytlamak tehnologiýasy arkaly batareýanyň netijeliligini üpjün edip biler.

 • LCD displeý duýgur ekran sanly gurallary gurnamak Nokia G10 üçin amatly

  LCD displeý duýgur ekran sanly gurallary gurnamak Nokia G10 üçin amatly

  1. Ekranyň hili: Nokia jübi telefonlarynyň ekrany, düşnükli we açyk şekilleri görkezmek üçin reňkleri peseltmek we ýagtylygy üpjün etmek üçin LCD displeý (LCD) tehnologiýasyny ulanyp biler.

  2. Uly ekran tejribesi: Nokia G10 jübi telefonlary has uly ekran ölçegi bilen enjamlaşdyrylyp, has giň görüş meýdançasyny we has gowy görmek tejribesini üpjün edip biler, şeýlelik bilen media mazmunyndan has gowy lezzet alyp bilersiňiz, web sahypalaryna göz aýlap bilersiňiz we ş.m.

  3. -okary çözgüt: Has jikme-jik maglumatlardan lezzet almak üçin ekranda has näzik we düşnükli şekil görkezmek üçin ýokary çözgüt bolup biler.

  4. Geçiriji: Nokia jübi telefonlary ekranyň çyzylmagyna garşylygy ýokarlandyrmak we ekrany gündelik ulanyş zeperlerinden goramak üçin çydamly ekran materiallaryny we dizaýnyny ulanyp biler.

  5. Görüş rahatlygy: Nokia jübi telefonlary gözüň gorag re modeimi bilen enjamlaşdyrylyp, gök yşyk şöhlelerini azaldyp, gözlerdäki ýadawlygy azaldyp we has amatly görüş tejribesini üpjün edip biler.

  6. brightokary ýagtylyk re modeimi: Nokia jübi telefonlarynda ýokary ýagtylyk re modeimi bolup biler, şonuň üçin ekranyň güneşde açyk görünmegi we daşarda has gowy görünmegini üpjün eder.