Vivo Lcd

 • Vivo Y12 Asyl sensor ekrany Jübi telefony LCD

  Vivo Y12 Asyl sensor ekrany Jübi telefony LCD

  Zawod gönüden-göni satýarys, köplenç üç görnüşli paket hödürläp bileris:
  1. adaty gaplamagy mugt teklip

  2.Eger bölekleýin ýa-da web sahypasyny satýan bolsaňyz we ş.m. Şeýle hem, size aýratyn gaplanan zatlary hödürläp bileris, gowy satmaga rugsat beriň

  3. markaňyzy ýerli ýerlerde gurmak isleseňiz, marka, model belligi we markaňyz bilen gaplamak ýaly ýöriteleşdirilen hyzmaty hem hödürläp bileris.

 • Vivo Y83 Lomaý jübi telefonyna degmek we LCD ekran uniwersal LCD displeý

  Vivo Y83 Lomaý jübi telefonyna degmek we LCD ekran uniwersal LCD displeý

  Kepillik syýasaty:
  1. itemshli önümler 100% täze we ýüklemezden ozal birin-birin synagdan geçirildi.Synagdan öň telefonda LCD gurmaň.
  2. Synag üçin diňe LCD-i anakart bilen birikdiriň.Synagdan soň önümlerden razy bolsaňyz, we lcd-ni telefonyňyza gurnasaňyz.
  3. Gurmak wagtynda LCD zaýalanan bolsa, munuň üçin jogapkärçilik çekmeýäris.
  4. LChli LCD-ler öz markalarymyz bilen.LCD bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, LCD arka tarapyndaky möhüri görkezmegiňizi haýyş edýäris, eger problemalar biziň tarapymyzdan tassyklansa, täzelerini indiki sargytlaryňyza ibereris.

 • Vivo Y91 LCD Zawodyň bahasy lomaý OEM Asyl hilli jübi telefony LCD ekrany

  Vivo Y91 LCD Zawodyň bahasy lomaý OEM Asyl hilli jübi telefony LCD ekrany

  1: Hünärmen QC toparymyz bar, Her bir önüm, müşderimiz üçin gowy işleýändigine göz ýetirmek üçin gözegçilik enjamy ýa-da ykjam we iberilmezden ozal gözden geçirilýär.

  2: 100% Ibermezden ozal birin-birin barlaň.

  3: 10 ýyllyk tejribe bilen Hongxi Aragatnaşyk elmydama ýapyşýar"ajaýyp hyzmat bilen birinji derejeli hil" .Biz müşderiniň islegine görä şahsylaşdyrylan hyzmatlary we satuwdan soňky iň gowy hyzmaty hödürläris.

  4. Zawodyň bahasy.

 • “Vivo Display Touch Digitizer” ekrany üçin öýjükli telefon Y20 LCD

  “Vivo Display Touch Digitizer” ekrany üçin öýjükli telefon Y20 LCD

  Model NOOK: vivo Y20 üçin

  Reňk ekrany: Ekranyň görnüşi

  Göwrümli ekran: Ekranyň tertibi

  Reňk: Gara

  Kepillik: 12 aý

  MOQ: 10 HK

  Hil: Incell, AAA

  Ulag bukjasy: köpürjik halta + köpük gutusy + karton

  Spesifikasiýa: 0.01Kg / sany

  Eltip beriş wagty: doly tölegi alandan 1-3 iş güni

 • Vivo Y3 LCD ekran ekrany LCD duýgur ekran ykjam telefon LCD

  Vivo Y3 LCD ekran ekrany LCD duýgur ekran ykjam telefon LCD

  Model NOOK: Vivo Realme üçin

  Reňk ekrany: Ekranyň görnüşi

  Göwrümli ekran: Ekranyň tertibi

  Hyzmat: OEM ODM hyzmaty

  Eltip bermek: 3 - 5 iş güni

  Kepillik: 12 aý

  Önümiň görnüşi: Jübi telefony Lcds bölekleriniň ekrany

  Model belgisi: “Vivo Realme” ähli seriýalary üçin

  Material: Asyl LCD
  Reňk: Gara