Samsung Lcd

 • Touch Panel Digitizer bilen Samsung Galaxy Note A01 Ekran LCD Ekrany

  Touch Panel Digitizer bilen Samsung Galaxy Note A01 Ekran LCD Ekrany

  Samsung Galaxy Note A01 duýgur ekran bölegi üçin lomaý jübi telefony LCD

  Hil gözegçiligi: Her önümiň 100% işläp biljekdigine göz ýetirmek üçin birin-birin synagdan geçiriler.

  Paket: Her önüm garaşsyz köpük we karton gaplamany kabul edýär.

  Töleg: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal.

   

 • Samsung Galaxy J8 LCD displeýi üçin Super AMOLED LCD

  Samsung Galaxy J8 LCD displeýi üçin Super AMOLED LCD

  Samsung J8 jübi telefony 720 × 1480 durulykda 6 dýuým HD + Super AMOLED doly ekrany ulanýar we ekranyň görkeziş effekti gaty gowy.Mundan başga-da, ekran köp sensorly we takmynan 293 piksele çenli 293 piksel dykyzlygy goldaýar.Ulanyjylar ekrana süýşüp we basyp bilerler.

  Ekranda has ýokary reňk doýgunlygy we kontrastly Super AMOLED tehnologiýasy ulanylýar, şonuň üçin reňk has aýdyň we düşnükli, ekranyň täsiri has real bolýar.Mundan başga-da, ekranyň ýagtylygy, kontrasty we reňk temperaturasy ulanyjynyň gurşawyna we zerurlyklaryna görä sazlanyp, tejribe has amatly we adamkärçilikli bolar.

  Umuman alanyňda, Samsung J8 jübi telefonynyň ekrany ajaýyp displeý effektleri we oňat ulanyjy tejribesi bilen iň täze tehnologiýany we dizaýny ulanýar.

 • “Samsung” -yň ekran çalyşýan bölekleri J410 LCD ekran duýgurlygy üçin amatly

  “Samsung” -yň ekran çalyşýan bölekleri J410 LCD ekran duýgurlygy üçin amatly

  “Samsung J410” jübi telefonynyň ekrany, 540 × 960 piksel durulykda 4,7 dýuým TFT LCD ekrany.Ekranyň täsiri düşnükli, näzik, reňkden doly we realdyr.Şol bir wagtyň özünde, gözüň 3D görnüşini görmek we ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýalaňaç göz 3D tehnologiýasy ulanylyp bilner.Mundan başga-da, ekranda hakyky, aýdyň we ýylmanak görkeziş effektlerine ýetip bilýän ýokary ýagtylyk, ýokary kontrast, pes energiýa sarp etmek we ş.m. aýratynlyklary bar.Şol bir wagtyň özünde, ekranda barmak yzlarynyň hapalanmagyny azaldyp we görmek tejribesini ýokarlandyryp biljek barmak yzlaryna garşy örtük bar.Umuman aýdanyňda, “Samsung J410” jübi telefonynyň ekrany ajaýyp öndürijiligi, güýçli funksiýasy we ulanyjy zerurlyklary üçin ajaýyp ekran önümidir.

 • Samsung Galaxy J5 Pro LCD duýgur ekran sanly gural üçin amatly

  Samsung Galaxy J5 Pro LCD duýgur ekran sanly gural üçin amatly

  Samsung J5P jübi telefony 5.2 dýuýmlyk Super AMOLED ekrany ulanýar.Super AMOLED, Samsung tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen OLED tehnologiýasy.Has ýokary ýagtylygy we kontrasty, has giň reňkli gamut we pes energiýa sarp etmegi we inçe ekranlary bar.Bu ekran gaty düşnükli şekilleri we takyk reňkleri berip biler.Mundan başga-da, ekran has inçe jikme-jiklikleri we has hakyky şekilleri getirip, 720 X 1280 piksel ýokary kesgitli çözgüdi goldaýar.Gysgaça aýdylanda, “Samsung J5P” jübi telefonynyň ekrany ajaýyp wizual effektleri we amatly ulanyjy tejribesini üpjün edip biljek önümiň esasy böleklerinden biridir.

 • Samsung galaxy J730 Çalyşma LCD we sanlaşdyryjy gurnama

  Samsung galaxy J730 Çalyşma LCD we sanlaşdyryjy gurnama

  “Samsung” jübi telefonynyň ekrany J730, 1080 x 1920 piksel durulykda 6 dýuýmlyk ýokary kesgitli AMOLED ekrany.Bu önüm has ajaýyp, hakyky reňkleri we çuň gara reňkleri üpjün edip biljek HDR funksiýasyna eýedir.Mundan başga-da, zeper ýetmeginiň aňsat däldigini üpjün etmek üçin Corning Gorilla Glass gorag gatlagy bilen enjamlaşdyrylandyr.
  Funksiýa we öndürijilik nukdaýnazaryndan “Samsung” jübi telefonynyň ekrany J730-yň esasy tanyşdyrylyşy aşakdaky taraplary öz içine alýar:
  1. AMOLED ekran tehnologiýasy.Bu, “Samsung” -yň hemişe kabul eden tehnologiýasy, has açyk we açyk reňkleri, has çuňňur gara we has ýokary kontrast berip biler.Şol bir wagtyň özünde, energiýa sarp edilişini azaldyp, göz ýadawlygyny azaldyp biler.
  2. Resokary çözgüt we HDR funksiýasy.Bu, ulanyjylaryň has ýokary hilli wizual effektleri almak üçin has aýdyňlygy, reňkleri dikeltmek we kontrast we ş.m. ulanyp biljekdigini aňladýar.
  3. Doly ekran dizaýny we tegelek öňdäki kamera.Bu dizaýnlar we funksiýalar ulanyjylara wideo jaňlaryny we selefi has gowy goldamaga mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde, doly ekranly dizaýn has uly iş ýerlerini hem üpjün edip biler.

 • Samsung Galaxy J320 Ekrany çalyşmak LCD + Digitizer-Gara

  Samsung Galaxy J320 Ekrany çalyşmak LCD + Digitizer-Gara

  Samsung J320 jübi telefonynyň ekrany, 720 x 1280 piksel durulykda 5.0 dýuýmlyk ultra-giň görnüşli burçly PVA ekrany ulanýar.Pikseliň dykyzlygy 294ppi.Reňki açyk we şekili düşnüklidir.

  Şol bir wagtyň özünde, bu ekranda reňkleriň peselmegine we kontrastyna eýe bolup, ulanyjylara jübi telefonlary ulanylanda has baý we aýdyň şekillerden we wideo effektlerinden lezzet almaga mümkinçilik berýän AMOLED tehnologiýasy ulanylýar.

  Mundan başga-da, “Samsung J320” ​​jübi telefonynyň ekranynda 2,5D egri aýna dizaýny ulanylýar we ekrany has owadan we amatly we tekiz edýär.Şol bir wagtyň özünde, ekran ulanyjylara has amatly we ajaýyp tejribe getirmek üçin ýokary kesgitli wideo görkezmek, awtomatiki ýagtylygy sazlamak we barmak yzlaryna garşy funksiýalary goldaýar.

 • Samsung Galaxy J110 LCD Ekranyň Paneli Matrix Duýgur Ekranyň Sanlaşdyryjysy

  Samsung Galaxy J110 LCD Ekranyň Paneli Matrix Duýgur Ekranyň Sanlaşdyryjysy

  Samsung J110 ekrany 1,5 dýuým we durulygy 128 × 128 piksel bolan esasy funksiýaly telefon.Bu telefon reňk displeýini goldaýan LCD displeýi ulanýar.Reňki açyk we şekili düşnüklidir.Ekranyň yşyk çyrasy birneme birmeňzeş we dürli şertlerde ulanmagyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, telefon batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin güýç tygşytlaýjy re modeim bilen hem üpjün edildi.Umuman aýdanyňda, “Samsung J110” jübi telefonynyň ekran önümleriniň esasy tanyşdyrylyşy, ýönekeý funksiýalary bolan, ýöne ulanyjynyň gündelik ulanyş isleglerini kanagatlandyryp bilýän ykjam telefon ekranynyň esasy funksiýasydyr.

 • Samsung Galaxy J7 Prime Screen Repalcement LCD + Digitizer-Gara

  Samsung Galaxy J7 Prime Screen Repalcement LCD + Digitizer-Gara

  “Samsung J7P” jübi telefonynyň ekrany öz 6.0 dýuým HD super AMOLED ekranydyr.Bu ekran tehnologiýasy has baý reňkleri we goýy gara reňkleri görkezip biler, şeýle hem has ýokary ekranyň ýagtylygyna we has çalt täzeleniş tizligine eýe bolup, şekilleri we wideolary has düşnükli we has ýagty we has ýumşak edip biler.Mundan başga-da, bu ekranda daşarky päsgelçiligi we hapalanmagy netijeli azaldyp, ulanyjynyň tejribesini has oňat we amatly edip bilýän, ýalpyldawuk we barmak yzlaryna garşy örtük bar.

 • Samsung Galaxy j6 OLED Ekranyň duýgur ekrany LCD

  Samsung Galaxy j6 OLED Ekranyň duýgur ekrany LCD

  “Samsung J6” jübi telefonynyň ekran önüminiň özeni 720 x 1480 piksel durulygy we 18,5: 9 deňligi bolan 5,6 dýuýmlyk Super AMOLED ekranydyr. Super AMOLED tehnologiýasy ekrany has aýdyň we düşnükli edýär.Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylara has hakyky wizual effekti görkezip, has giň reňk giňişligini we goýy gara reňk berýär.Mundan başga-da, ekranyň çyzylmagyna çydamly we barmak yzlaryna garşy örtük bar, bu ekranyň berkligini we arassalygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

 • Samsung Galaxy J5 LCD we duýgur ekran sanlaşdyryjy çalyşmagy

  Samsung Galaxy J5 LCD we duýgur ekran sanlaşdyryjy çalyşmagy

  Samsung J5 jübi telefonynyň ekrany 1280 × 720 piksel, piksel dykyzlygy 282ppi bolan 5.2 dýuým HD AMOLED ekrany ulanýar.Adaty LCD ekrany bilen deňeşdirilende, AMOLED ekrany has ýokary kontrastly we has açyk reňk öndürijiligine eýe.Has real reňkler we has açyk suratlar bilen üpjün edip biler, şeýle hem az sarp ediş güýjüne eýe.Mundan başga-da, “Samsung J5” jübi telefonynyň ekranynda 2.5D aýna dizaýny ulanylýar, görnüşi has rahat we tebigy we has amatly edýär.

 • Samsung Galaxy J4 Ekrany gaýtadan dikeltmek LCD + Digitizer

  Samsung Galaxy J4 Ekrany gaýtadan dikeltmek LCD + Digitizer

  “Samsung J4” jübi telefony 1280 X 720 durulykda 5.5 dýuýmlyk ultra arassa ekrany ulanýar, bu size has gowy tomaşa etmekden, oýunlardan we tejribelerden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, ekranda has ýokary kontrast we has açyk reňkler getirip bilýän we şeýlelik bilen ekranyň görnükliligini we ýagtylygyny ýokarlandyryp biljek Super AMOLED tehnologiýasy ulanylýar.Mundan başga-da, bu telefon suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän funksiýalar bilen hem üpjün edilendir we ulanyjynyň jübi telefony has ygtybarly we ygtybarlydyr.Netijede, Samsung J4 ýokary öndürijilikli prosessor we uly ýat bilen enjamlaşdyrylandyr, bu programmany işe girizmekde we ulanmakda has gowy tejribe toplamaga mümkinçilik berer, ulanyşyňyzy has aňsat we çaltlaşdyrar.

 • Samsung Galaxy J4 + LCD Ekrany we Digitizer Assambleýasyny çalyşmak

  Samsung Galaxy J4 + LCD Ekrany we Digitizer Assambleýasyny çalyşmak

  “Samsung” jübi telefonynyň ekrany “J4 +” 6.0 dýuýmlyk ýokary kesgitli uly ekrany bolan ýokary derejeli smartfondyr.Ekranyň ölçegi 1480 x 720 piksele ýetdi, bu aýdyň we açyk ekran effektini getirýär.Videookary kesgitli wideo görkezmegi we oýunlary goldaýar.Ulanyjylary has real wizual tejribe duýuň.

  J4 + şeýle hem ajaýyp kamera funksiýasyna eýedir.Telefonda 13MP + 5MP goşa kamera ulanylýar.F1.9 draýwerli esasy kamera, garaňky ýagtylyk gurşawynda düşüriş işini netijeli ýokarlandyrýar.Ulanyjylar ýokary derejeli suratlary aňsatlyk bilen alyp bilerler.Mundan başga-da, J4 + ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli amaly kamera funksiýalaryna, hakykatda HDR we sanly formatlara we ş.m. eýe.

123Indiki>>> Sahypa 1/3